Iskolánk - Kántor Mihály Általános Iskola, Cigánd

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskolánk

Múlt

Korabeli dokumentumok tanúsága szerint a református hit felvétele óta biztos, hogy folyik oktatás a faluban. Ebben az időben még csak a tanító személyét örökítették meg, így bővebb információnk nincs az iskolai életről, de azt tudjuk, hogy a kántori feladatokat is a tanító látta el.

Az első igazi néptanító 1868-ban került Cigándra, abban az évben, amikor az ősi iskolaépületet a Temető (mai Iskola) utcában megépítették, ekkor még csak két teremmel. Sőregi Márton nemcsak kitűnő tanító volt, hanem házi gyógyszereivel és gyógymódjaival igen sok betegen segített, mivel ekkor még a településen nem volt orvosi ellátás.

A Tisza szabályozását követően, a jobb megélhetés reményében sokan települtek be a faluba, s a lakosság számának növekedésével nőtt az iskoláskorú gyerekek száma is. Az 1900-ig osztatlan egytanítós iskolát bővíteni kellett, ezért meghirdettek egy segédtanítói állást .

1905-ben növekedett a tantermek száma is, megépült az Iskola utcában egy új református iskola két tanítói lakással. Ekkor már két kántortanítói állás és két nőtanítói állás várt betöltésre. A tantermek számát két lépcsőben, 1907-ben és 1912-ben tovább növelték egy-egy teremmel, majd 1926-ban az ősi iskolaépület két tanteremmel bővült. 1929-ben újabb tanítói állást szerveztek, s még ebben az évben állami segélyből felépítettek három tantermet és egy tanítói szolgálati lakást.

Ennek szükségességét jól mutatja az iskolába beíratott tanulók száma, amely 1904 és 1934 között 278-ról 572-re emelkedett. Volt olyan osztály, ahol a létszám meghaladta 80 főt. Az 1930-as években a reformátuson kívül a faluban az izraelita népiskola, a községhez tartozó Erzsébet- és Bélatanyán pedig egy-egy római katolikus népiskola működött. 1939-ben két állami iskolát szerveztek három tanteremmel. A tanköteles tanulók száma ekkor már 750 volt. Az 1952/53-as tanévben 19 osztályban és 9 tanteremben szűkösködött a 768 tanuló. A pedagógusi munkát 17 nevelő látta el a szükséges 22 helyett. Ilyen körülmények között nem lehetett komoly és értékálló munkát végezni.

A tanyai iskolák körzetesítését követően 1963-ban 954 emelkedett a diákok száma, és 38 tanító, tanár foglalkozott az oktatásukkal, nevelésükkel. A felső tagozat szétszórtan, az alsó tagozat állandóan délután járt iskolába. A Temető utcai (mai központi) iskolát 1963-ban emeletráépítéssel bővítették, ezáltal 6-ra növekedett a tantermek száma. Itt működött 1964-68 között a cigándi gimnázium is.

1970-es évek elején tovább javult a tantermi ellátottság helyzete. Ebben az időben épült meg a központi iskola területén egy háromtantermes épületszárny és ettől néhány méterre a kétszintes új iskola hat tanteremmel, tornateremmel, korszerű vizes blokkal, az iskolai könyvtárral és nevelői szobával. Ehhez kapcsolódott még egy szolgálati lakás is, amit azóta tanteremmé alakítottak át. Ezzel a nagy volumenű beruházással megszünt a váltótanítás.

1998-ban vette fel az iskolánk Kántor Mihálynak, a Bodrogköz és Cigánd község amatőr néprajzkutatójárnak nevét, aki sokat tett a néphagyományok ápolásáért és a népi kultúra megőrzéséért.Jelen

Iskolánkban jelenleg 8 évfolyamon
21 tanulócsoportban 395 tanuló folytatja tanulmányait. A tanulócsoportok átlagos létszáma: 23-26 fő. A nevelő-oktató munkát 32 nevelő végzi. A kor követelményeinek megfelelő ismeretek elsajátítását segítik a szaktantermek, 2 darab 30 számítógéppel működő számítástechnikai terem, természettudományi terem továbbá a tornaterem.

Tanulóink rendszeresen részt vesznek kistérségi, megyei és országos tanulmányi- és sportversenyeken. A 8 osztályt végzett tanulók kb. 50-50%-ban tanulnak tovább gimnáziumban, szakközépiskolában, illetve szakiskolában.

Iskolánkban képzőművészet, fúvóshangszerek, zongora, hegedű, citera
, néptánc és moderntánc oktatás folyik.

A 2007/2008-as tanítási esztendőben szeptember 1-től iskolánk intézményfenntartói társulás keretében gesztor iskolaként működik. Iskolánk tagintézményei lettek Révleányvár és Zemplénagárd települések iskolái.

A 2008/2009-es tanévtől testnevelés tagozatos osztályt indítottunk. A tanulóink a testnevelés órákon kívül úszásoktatáson is részt vesznek.

2012-ben a központi iskola tetőszerkezete teljesen fel lett újítva, új sportpálya lett kialakítva az "Újiskola" épülete mellett és az "Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, Cigánd" (ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-0014) című pályázat keretében az "Újiskola" épülete teljesen fel lett újítva, továbbá 10 tanterem, természettudományi előadó és előkészítő, számítástechnikai szaktanterem, tanári szoba, szertárak és öltözők lettek kialakítva. Az épület teljesen akadálymentessé vált.

2013. január 1-től az iskola működtetését a Klebersberg Intézményfenntartó Központ vette át.

2013. augusztus 20-án lett átadva a Központi Iskola területén az Iskolamúzeum. A múzeumban megtalálhatóak a régi iskolabútorok, régi iskolai eszközök és korábbi osztályok fényképei.

2016-ban iskolánk Regisztrált Tehetségpont lett.

2017. szeptember 1-től tagintézményünk lett a tiszacsermelyi általános iskola.

2018. január 10-től iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett.

2023-ban "A Kántor Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" (
EFOP-4.1.2-17-2017-00122) pályázat keretében felújításra került a Központi Iskola épülete. Az épület 2 tanteremmel és 1 fedett közösségi térrel bővült, valamint akadálymentes mosdó lett kialakítva. A projekt keretén belül egy szabadtéri kondipark is kialakításra került.

Iskolánkban legfontosabb feladatnak tekintjük minden tanítványunk számára az egységes korszerű ismeretek nyújtását, megalapozását, jártasságok, képességek fejlesztését. Fontos számunkra a gyermekarcú, személyiség-központú nevelés, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, az iskola egyéni arculatának megteremtése, a hagyományok őrzése mellett a megújuló képesség.

Nevelésünk mottója a haladó hagyományokban gyökerező korszerű jövőépítés. Az iskola helyi adottságai a tanulók szociális háttere meghatározza és befolyásolja az intézmény arculatának alakulását, és a nevelés-oktatás eredményességét is. Iskolánk egész tevékenységi rendszere hozzájárul a tanulók vélemény és érzelmi kultúrájának fejlesztéséhez.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz