A projektről - Kántor Mihály Általános Iskola, Cigánd

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A projektről

EFOP-3.1.8-17

Iskolánk sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghirdetett EFOP-3.1.8-17 pályázaton. A pályázat elnevezése: Határon túli testvériskolai kapcsolatok erősítése. Együttmüködés a bélyi alapiskolával.


A „Határon túli testvériskolai kapcsolat erősítése” című projekt elsődleges célcsoportja: a Sárospataki Tankerületi Központ Kántor Mihály Általános Iskolájába (Cigánd) járó, felső tagozatos diákok. Ezek a fiatalok az ország leghátrányosabb helyzetű járásában élnek, többségük nagyon szerény körülmények között. A projekt a testvériskolai kapcsolatok kiépítésével, a sokrétű fejlesztési foglalkozásokkal, szabadidős és tanulmányi egész napos programokkal, táborozással próbál segédkezet nyújtani a gyerekeknek, s másodlagos célcsoportként a szüleiknek, családtagjaiknak. A testvériskolai együttműködést a Szlovák Köztársaság területén működő Základná škola s yučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Biel-Bély intézményével alakítjuk ki.

A pályázati felhívás által megjelölt tematikák közül az alábbiakat valósítjuk meg:
A partner iskolák bemutatása és megismertetése
Biztonságos internethasználat
Az egészséges életmód fontosságának kérdése
Alkohol-, drog prevenció

A projekt tevékenységei:
Heti rendszerességű délutáni foglalkozások

1. Honismereti szakkör
2. Egészséges életmód kör
3. Szermentes szervezet (alkohol-, és dog prevenciós klub)
4. Felhő klub

Heti rendszerességű tantárgyi fejlesztés 4 tantárgy feldolgozásával:

1. Történelem: magyar történelem helyi vonatkozásai
2. Matematika: letisztult logikai gondolkodás fejlesztése
3. Magyar: helyi különlegességek a magyar irodalomban
4. Biológia: az egészséges és szermentes életmód

Heti rendszerességű angol és német nyelvi fejlesztés
Személyes találkozók a Bélyi (SK) testvériskolával összesen 6 alkalommal
Egész napos iskolán kívüli tanulmányi programok összesen 10 alkalommal
Három részes előadássorozat a kiválasztott tematikák szerint
Nyári bentlakásos tábor 1 alkalommal 4 nap 3 éjszaka időtartamban
Közös honlap kialakítása és működtetése

A projektbe 50 felső tagozatos gyereket vonunk be, 74%-uk rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. A heti rendszerességű programokon 4 csoportban folyik a munka. A kis létszámú csoportok a heti rendszerességű délutáni foglalkozások és tantárgyi fejlesztések esetében forgószínpad-szerűen
váltják egymást az adott tematikáknál és fejlesztőknél negyedévente.
A projektet 1 projektmenedzser, 1 pénzügyi vezető, 1 szakmai vezető, 12 szakmai megvalósító (fejlesztő tanár), 1 programszervező adminisztrátor és 1 önkéntes szülő valósítja meg.
A projekt során történő fejlesztő jellegű foglalkozások alapelvei és általános módszertana:
a foglalkozások és projektesemények kötetlen hangulatúak legyenek
a módszertanok alapelve a játékosság, játszva tanulás
a beavatkozások célja a személyiségközpontú fejlesztés
a tematikák feldolgozása során fejlesztésre szoruló területeket érintünk
a „mindenki tehetséges valamiben” elve áthatja a projekt tevékenységeit
a szülőket a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk a megvalósításba
a gyerekek jussanak el olyan környékbeli kulturális emlékhelyekre és intézményekbe, melyekre a projekt hiányában nem lenne lehetőségük
a projekt segítsen a matematika-logikai és a szövegértési alapkompetenciák fejlesztésében is.

A projekt célja, hogy a testvériskolai együttműködés keretében olyan fejlesztésekhez jussanak hozzá tanulóink, melyek elősegítik kora felnőttkori érvényesülésüket. A fejlesztések hatására változik a gyerekek és optimális esetben szüleik hozzáállása is a tanulmányokhoz, az önfejlesztéshez. A program szerteágazó tevékenységei érintik szinte az egész történelmi Bodrogköz területét, így jól látható lesz a projekt a térség lakosai számára is. Az iskolák közötti együttműködés hosszú távon fennmarad majd, hiszen volt már korábban együttműködés, s a kapcsolat a projekt által megerősödik. A gyerekek
alapkompetencia, valamint szociális kompetencia fejlesztése hosszú távon hozzájárul a munkaerőpiac fejlődéséhez. Azok az ismeretek, amelyeket a fejlesztések során elsajátítanak, hozzásegíti őket a rugalmas hozzáálláshoz a majdani munkakeresés időszakában. Akár komoly baráti kapcsolatok is kialakulhatnak a projekt alatt, ami további lehetőségeket nyit meg, hiszen könnyen lehet a munkalehetőségek minimális szintje mellett, a határon túlról jön egy jó ötlet: hol érdemes elhelyezkedni. A projekt megvalósítása alatt kialakítunk és karbantartunk a gyerekekkel közösen egy weboldalt, mely a folyamatos frissülésnek köszönhetően beszámol majd az aktuális projekteseményekről. A honlap egyrészt jó felület arra, hogy a térség lakói számára követhető legyen a projekt, másrészt kiváló lehetőség arra, hogy a program befejezését követően, további tartalmakkal bővítve, a projekt eszmeiségének fenntartását biztosítsa.

A projekt 2017. november 1.
2019. október 31. között valósul meg.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz